LAFARGE Cement S.A.

Data realizacji: Rok 2010

 

 

Cementownia Kujawy to jedna z najnowocześniejszych linii produkcyjnych Lafarge w Europie. Zlokalizowana jest w miejscowości Bielawy, gm. Piechcin ijest czołowym producentem cementu na polskim rynku. Firma prowadzi produkcję w dwóch zakładach, które należą do grona największych pracodawców w swoich regionach. Nominalna wydajność cementowni Lafarge Kujawy to 2 mln ton cementu rocznie. Cement składowany jest w 14 silosach o łącznej pojemności 46,8 tys. ton.

Gwarancję bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obiektach zakładu Lafarge Cement S.A. daje zamontowany system ochrony przeciwpożarowej przez firmę GM Sprinkler. Cementownia Kujawy wyposażona jest w instalację tryskaczową i hydrantową, a także instalację gaszenia gazem szaf rozdzielni elektrycznej. Całość spina rozbudowany system detekcji i sterowania instalacjami gaśniczymi Esser.

Nietypowymi szczegółami realizacji była z całą pewnością pompownię kontenerową, sprefabrykowana w zakładzie GM Sprinkler i przywieziona na obiekt Lafarge w środku zimy.

Innym specyficznym elementem było umieszczenie instalacji tryskaczowej w podłodze podniesionej (tzw. tryskacze boczne), a także wiele prac ziemnych. Pracami dodatkowymi wykonanymi przez GM Sprinkler było wykonanie zabezpieczeń tuneli kablowych.