„Przychodzi taki czas, kiedy trzeba podjąć decyzję i działać. Wtedy już nigdy nie należy spoglądać wstecz.” Wait Phillips

Po 10 latach działania spółki pod zarządem Mirosława Protasiewicza i Grzegorza Guzka następuje podział przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę nowo zawiązaną.

Byłemu prezesowi Grzegorzowi Guzek dziękujemy za lata owocnej współpracy i życzymy sukcesów w nowej działalności gospodarczej, pod nazwą GW Sprinkler System Sp. z o.o.

Pracownicy GM Sprinkler