Mgła wodna

Rynek zabezpieczeń przeciwpożarowych jest rozwojowy i nie znosi próżni. Stosowane systemy tryskaczowe bardzo często poprzez działanie wody mogą spowodować większe szkody, niż te spowodowane przez ogień. Zastosowanie instalacji gazowych w wielu obiektach wiąże się z zapewnieniem szczelności i zaprojektowaniem takiej instalacji by zabezpieczyła całą kubaturę chronionego pomieszczenia, co może wiązać się z wysokimi kosztami. Bardzo często też system przeciwpożarowy musi być dyskretny lub umiejscowiony w ciasnych pomieszczeniach, oddalonych od pomieszczenia pompowni bardzo daleko. Wszystko to sprawia, że żadne z konwencjonalnych zabezpieczeń nie jest idealne.

System Wysokociśnieniowej Mgły Wodnej (water mist) to rozwiązanie innowacyjne i przełomowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Umiejscowienie dysz w pobliżu zagrożonych obszarów pozwala zgasić pożar, obniżając temperaturę nim zdąży się rozprzestrzenić. Stanowi to wielką zaletę w przypadku zastosowań przemysłowych, gdy należy schłodzić sprzęt oraz uniknąć przestojów i skoków temperatur. System pozwala osiągnąć te cele bez potrzeby zamykania lub separowania obszarów objętych ochroną. Krople wody są tak drobne, że nie powodują praktycznie żadnych zniszczeń na bezcennych przedmiotach, co jest kluczowym czynnikiem przy ochronie budynków o wartości architektonicznej lub historycznej, bibliotek i archiwów, które wykluczają użycie nadmiernej ilości wody czy środków chemicznych.

Mgła wodna i systemy mgłowe to dobra alternatywą w sytuacjach, gdzie inne systemy gaśnicze się nie sprawdzają. Jej zaletą w przypadku specjalnych zastosowań jest możliwość dyskretnego umiejscowienia małych rurek. System mgły wodnej nie wymaga szczelnych pomieszczeń i może zostać zamontowany w najbardziej skomplikowanych konstrukcjach i ciasnych zakątkach.

GM Sprinkler będąc dystrybutorem wysokociśnieniowej mgły wodnej firmy Danfoss Semco zapewni Państwu kompleksowe doradztwo, zaprojektowanie i wykonawstwo instalacji Sem-Safe®

Mgła Gaśnicza oferowana przez GM Sprinkler stanowi doskonałe uzupełnienie oferowanych systemów przeciwpożarowych i w połączeniu np. z sygnalizacją alarmu pożarowego jest odpowiednim produktem nieco bardziej wymagającym klientom.